MENY
HISTORIK
- visioner
PRODUKTER
MASKINPARK
KONTAKTA OSS
VÅRA LÄNKAR
REFERENSER

Efter branden 1997 återstartade hela verksamheten med nya maskiner i hyrda lokaler.

Med samma service som tidigare välkomnar vi nya och gamla kunder till Bruksvägen 8, nu på samma fastighet som före branden!

 

Den nya anläggningen som skulle vara på ca 1000 m² kunde inte byggas. Sveland Försäkringar som fusionerats med Trygg Hansa ville inte kännas vid betalningsansvar för återuppförande efter brand, - detta trots tidigare avgivna särskilda skriftliga betalningsåtagande härom.

Mitt nuvarande länsbolag, Läns Försäkringar Skåne, vägrar att hjälpa mig i tvisten med nu fusionerade Sveland. Intrycket är att försäkringsbolagen samarbetar centralt. Oklarheterna kring vem som nu har övertagit betalnings-ansvaret har ökat, i och med fusionen, säger bolags-oberoende skadeexperten Per-Ingvar Jönsson, F&S i Malmö.

 

Utan fullföjd finansiering från "gamla" Sveland, har ned-bantade  nya lokaler, i ett återuppförande efter brand, av rätte byggherren Arlövs Plast, slutligen genomförts.

 

 

Vi satsar nu fortsatt framåt med bl.a. en ny verktygs-makare i verkstaden.

 

Den trista situtionen med som det verkar - "fattiga försäkrings-givare" - som inte klarar att göra rätt för sig, får nu höra till historien.

 Arkitektskiss på våra planerade lokaler, kort efter branden.

 

 

2014-04-30  Nybygget           

               

(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad:
2014-05-20 15:49